ааааааааа! он поймал меня за голову! памагитяаааа!