в тюбетейко

(no subject)

Шыр-пыр ю пяпюжгы зёлёнгый гёсрыг!
Шыр-пыр ю пяпюжгы зёлёнгый гёсрыг!
Фёд гяг!
Фёд гяг! Зёлёнгый гёсрыг!
Фёд гяг! Фёд гяг! Зёлёнгый гёсрыг!

Продолжите?
В тех же источниках был пример языка будущего

Ма тата сами сини рави,
Ката ни суку санима,
Йа вуваса сипа сатави
Йи руси витума ни ма
Йива рими руки навука;
На, паси ма, какайа кука
Пани сити йи ти йи на,
Ни йаката ни саку ра!
Какайи никайи кавава
Парусивава сапара,
Йиму патуки парара,
Писана панаси рикава,
Тика йи тума ра сипа:
Ката си са вама типа!